FÖRDELARNA MED ATT AUTOMATISERA:

 • Effektivisering. Produktionen blir mer kostnads- och tidseffektiv.
 • Rationalisering. Utrustningen och arbetstiden utnyttjas bättre.
 • Högre utfall på tillgänglighet och kvalitet. Jämnare kvalitet.
 • Förbättrad arbetsmiljö. Monotona, slitsamma och ibland riskfyllda arbetsmoment görs outtröttligt av robotar.
 • Problemlösning. Automatisering kräver en del problemlösning i form av materialflöde, fixturering, personsäkerhet med mera.

ROBOTTEKNOLOGIN BASERAS PÅ MEKANIK, EL- OCH ELEKTRONIK SAMT DATATEKNIK

Våra helhetslösningar består av en eller flera robotar. I robotcellen kombineras flera typer av enheter:

 • Industrirobotar
 • Gripdon med gripper och andra verktyg
 • Kameror
 • Fixturer
 • In- och utgående bansystem för transporter
 • Grindar och övriga skydd

UPPGIFTER SOM ROBOTAR KAN UTFÖRA:

 • Hantering av artiklar och material
 • Plockning
 • Plockning
 • Maskinbetjäning
 • Svetsning
 • Skärning
 • Kapning
 • Slipning
 • Polering
 • Målning
 • Pallettering och paketering
  med flera